سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس رجبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
جلیل رضوی – استاددانشگاه صنعتی شریف
ویدا مقصودی – مربی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

توت فرنگی عمر نگهداری بسیار کوتاهی دارد و سریع فاسد می شودکه هم مصرف کننده ها وهم فروشنده ها مایلند این زمان افزایش یابد. کیتوسان نوعی پلیمر طبیعی است که دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و می توان از آن به عنوان پوشش بر رویمیوه ها استفاده کرد. استفاده از کیتوسان به همراه بعضی از اسانسها پوشش مناسبی برای طولانی کردن عمر نگهداری میوه ها وسبزیجات است. در این پروژه از محلول ۰/۵% و ۰/۳% و ۰% کیتوسان وانیلین +۰/۳% کیتوسان و انیلین +۰/۵% کیتوسان به عنوان پوشش استفاده شد. به توت فرنگیها نوعی قارچ تلقیح شد که از فساد خود توت فرنگی و پس از جداسازی و خالص سازی بدست آمده بود. توت فرنگی ها را پس از افزایش پوشش های مختلف در یخچال در دمای ۴درجه نگهداری می کنیم در پایان کار میزان مواد جامد محلول و آسکوربیک اسید (ویتامینC واسید یته قابل تیتر آنها هم اندازه گرفته شد. اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که استفاده کیتوسان به همراه اسانس وانیلین طول عمر نگهداری میوه ها را به مدت ۱۸ روز افزایش می دهد