سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امیری – دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
حسین جلال کمالی – دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
احمد میرزایی – دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

بیشترین راندمان در انتقال گرما، درون گوشته زمین مربوط به همرفتی است. مطالعات متعدد در مدت نزدیک به نیم قرن منجر به دو دیدگاه یک لایه و دو لایه بودن همرفتی در گوشته شده است. این سؤال اساس که آیا همرفتی در تمام عمق گوشته گسترش می‌یابد و یا به دو لایه گوشته بالایی و گوشته پائینی تقسیم می‌شود، هم‌چنان مورد بحث می‌باشد. در مدل‌های تئوری انتقال گرما درون زمین، عوامل و پارامترهای مختلفی ممکن است در تخمین چنین ساخترای مؤثر باشند. در این مقاله اثر ضریب انبساط گرمایی (TEC) در ساختار همرفتی در گوشته زمین مورد مطالعه قرار گرفته است. ضریب انبساط گرمایی در مرز دو لایه و نیز ضخامت این لایه مرزی بین دو گوشته که ضریب انبساط منفی برای مواد آن پیش‌بینی کرده‌ایم، نقش کلیدی در دو لایه‌ای بودن همرفتی در گوشته زمین دارند که روشی جدید در تعیین ساختار همرفتی درون گوشته می‌باشد.