سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
سیده مهناز مدیرخازنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مک

چکیده:

هدف از ارائه ی این مقاله، بررسی نرخ تولید انتروپی در فرایندچگالش لایه ای بر روی سطح خارجی یک لوله همدما با سطح مقطع بیضوی در همرفت اجباری می باشد. در مقاله پیش رو از یک روش عددی جهت مطالعه اثر پارامترهای کاری به خصوص ضریب بیضوی بر روی نرخ تولید انتروپی استفاده گردیده است. نکته مورد توجه در این بررسی، حضور انتقال حرارت همرفت اجباری و همچنین استفاده از سطح مقطع بیضوی می باشد. نتایج نشان می دهند که در یک عدد رینولدز ثابت و نسبت عدد برینکمن به اختلاف دمای بی بعد ثابت، در صورت استفاده از هندسه ای که ضریب بیضوی کمتری دارد، انتروپی کمتری تولید خواهد شد. در نتیجه ضریب بیضوی می- تواند راهگشایی جهت بهینه نمودن عدد تولید انتروپی باشد.