سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شهرکی – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
منصور قلعه نوی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از موارد مهم که می بایست در طراحی سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار گیرد متناسب بودن سختی سازه در ارتفاع است ، بطوریکه سختی یک طبقه نباید نسبت به سختی سایر طبقات مجاورش تفاوت فاحشی داشته باشد زیرا در صورت بروز این پدیده، مکانیزم خرابی طبقه نرم در سازه ایجاد می شود. سیستم قاب خمشی بتن مسلح ویژه ، یکی از سیستم های مقاوم جانبی موجود در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران است که بنظر می رسد عملکرد مطلوبی در برابر زمین لرزه ها داشته باشد. اما در کشور ما معمولا داخل این قابها (بویژه قابهای خارجی ساختمان) با میانقابهایی از جنس مصالح بنایی پر شده و به دلیل پیچیدگی موضوع و عدم وجود مدل تحلیلی ساده و منطقی، اثر آنها در تحلیل نادیده گرفته می شود. اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر می شود که میانقابها در برخی طبقات قاب بدلیل ملاحظات معماری حذف گردند در صورتیکه در سایر طبقات ، قاب کاملا با میانقاب پر شده است زیرا با در نظر گرفتن اثر میانقابهای بنایی ، بنظر می رسد سختی طبقه مورد نظر کمتر از سختی سایر طبقات بوده و ممکن است در سازه مکانیزم ایجاد شود و سطح عملکرد مورد انتظار آیین نامه ۲۸۰۰ تامین نشود. از اینرو در این مقاله با در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران و استفاده از مدل خرپای فشاری معادل با مدل هیسترزیس هموار برای میانقابهای بنایی ، اثر آنها در تحلیل دینامیکی غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح ویژه در نظر گرفته شده و سطح عملکرد لرزه ای قاب در حالتهای دارای طبقه فاقد میانقاب و کاملا میانپر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که وجود طبقه فاقد میانقاب در طبقات تحتانی ، موجب تنزل سطح عملکرد اعضای آن طبقه و به تبع آن تنزل سطح عملکرد کل قاب بتن مسلح ویژه می گردد