مقاله اثر طول الياف بر روي ويژگي هاي مکانيکي چندسازه چوب پلاستيک (پلي پروپلين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر طول الياف بر روي ويژگي هاي مکانيکي چندسازه چوب پلاستيک (پلي پروپلين)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خميركاغذ
مقاله طول الياف
مقاله ضريب كشيدگي
مقاله مقدارالياف
مقاله چوب پلاستيک و ويژگيهاي مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسيجي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري وحيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزودن موادي نظير الياف طبيعي به فرآورده چندسازه پلاستيک، باعث افزايش برخي از مقاومت هاي فرآورده ساخته شده در مقايسه با پلاستيک خالص مي شود. در اين پژوهش اثرهاي مربوط به طول الياف خميرکاغذ (کوتاه، متوسط و بلند)، ضريب کشيدگي و مقدار الياف (۲۷ درصد، ۳۷ درصد، ۴۷ درصد و صفر درصد وزني) با ماده جفت کننده مالييک انيدريد که در همه تيمارها ۳ درصد و يکسان بوده بر روي ويژگي هاي مکانيکي فرآورده چند سازه چوب پلاستيک مورد مطالعه قرار گرفت. الياف خمير کاغذ و پلي پروپلين در يک اکستردور با يکديگر مخلوط و به داخل قالب تزريق و مطابق با استانداردهاي مربوطه از آنها تخته تهيه شد. نتايج نشان داد که افزايش طول يا ضريب کشيدگي و مقدار الياف باعث افزايش ويژگي هاي مکانيکي (مقاومت به کشش، مدول کششي وMOE ) تخته هاي ساخته شده مي شود. بنابراين مقاومت به ضربه با مقدار و طول الياف همبستگي معکوس داشته است. به طوري که براي مقاومت به ضربه مقدار الياف عامل مهم تري نسبت به طول الياف بوده است. همچنين مقاومت به ضربه پلاستيک تقويت شده با الياف خميرکاغذ در مقايسه با پلاستيک تقويت شده با خاک اره بيشتر است. وجود روابط متقابل معني داري بين طول الياف و مقدار الياف براي ويژگي MOR و همچنين عدم وجود يک روند قابل درک در تيمارهاي مربوط به MOR  تا حدودي تجزيه و تحليل مربوط به اثرهاي طول و مقدار الياف را بر روي اين ويژگي مکانيکي با ابهام مواجه ساخته است.