سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم ملاشاهی – گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحسن حسینی – گروه جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
داریوش بیات – کارشناس مرکز بذر درختان جنگلی خزر
بهرام ناصری – کارشناس مرکز بذر درختان جنگلی خزر

چکیده:

کاج رادیاتا یکی از گونه های غیر بومی ایران است که به منظور جنگلکاری مورد استفاده قرار می گیرد.در این تحقیق، جهت بررسی میزان توانایی این گونه در حفظ قوه نامیه بذور به مطالعه اثر طول دوره انبارداری بر روی میزان قوه نامیه با استفاده از بذوری با مبدا آمریکا پرداخته می شود. این بذور در سال ۱۳۷۰ به ایران وارد شده است. بذرها در مرکز بذر درختان جنگلی و در شرایط سردخانه (دمای ۴درجه سانتی گراد ) نگهداری شده اند. بذرهای فوق، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۵ هر ساله تحت تست قوه نامیه قرار گرفتند و مشاهده شدکه با گذشت زمان قدرت جوانه زنی بذور سیر نزولی دارد. این بذور در سال ۱۳۷۰ دارای قوه نامیه ای برابر ۸۳ % بوده اند و بعد از گذشت ۱۶ سال قوه نامیه بذور در سال ۱۳۸۵ به ۵۰ % کاهش پیدا کرده است. که این میزان قوه نامیه نیز قابل قبول است و می توان بذور این گونه را در مدت طولانی نگهداری نمود