مقاله اثر عامليت چسب حساس به فشار بر رفتار برون تني رها يش دارو از سامانه تراپوستي دارو در چسب فنتانيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۳۰ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر عامليت چسب حساس به فشار بر رفتار برون تني رها يش دارو از سامانه تراپوستي دارو در چسب فنتانيل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگي
مقاله عامليت
مقاله چسب حساس به فشار
مقاله رهايش
مقاله شار پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش نيا آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنتانيل يک داروي مخدر است که براي بي هوشي، بي حسي و تسکين دردها ي مزمن استفاده مي شود. در اين پژوهش، سامانه هاي تراپوستي دارو در چسب فنتانيل حاوي چسب حساس به فشار بدون عامل و چسب هاي حساس به فشار با عامليت هاي مختلف آکريليک، به همراه لوريل الکل به عنوان افزاينده نفوذ تهيه شدند. اثر عامليت هاي مختلف چسب ها روي نفوذ پوستي و رفتار رهايش برون تني با استفاده از دستگاه سلول نفوذپذيري، روي پوست ناحيه شکمي موش صحرايي اندازه گيري شد. هم چنين، خواص چسبندگي نمونه ها شامل مقاومت پوستگي و چسبناکي بررسي شد. نتايج نشان مي دهد، نمونه اي که داراي بيشترين مقدار چسب با گروه عاملي کربوکسيل است، کمترين مقدار شار پوستي و درصد رهايش را دارد. به طور کلي، مشاهده شده که رفتار رهايشي نمونه ها کنترل شده است و در زمان هاي اول از مدل سينتيکي درجه صفر و در زمان هاي بعد از مدل هيگوچي پيروي مي کند و خواص چسبندگي نمونه ها با اضافه شدن چسب عامل دار افزايش مي يابد .