مقاله اثر عصاره آبي برگ گردو بر قند و ليپيدهاي سرم در موش هاي صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبي برگ گردو بر قند و ليپيدهاي سرم در موش هاي صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله برگ گردو
مقاله عصاره آبي
مقاله قند
مقاله ليپيد
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديوبند خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: كميلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نيك فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت قندي، بيماري شايعي است كه در حال حاضر بيش از سه ميليون نفر در ايران به آن مبتلا مي باشند. از سال ها پيش گياهان دارويي در درمان بسياري از بيماري ها، كاربرد داشته است. در اين مطالعه اثرات عصاره آبي برگ گردو بر ميزان قند و انواع ليپيدهاي خون در حيوانات ديابتي مورد بررسي قرار گرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، تعداد ۲۴ سر موش صحرايي نر بالغ با وزن ۲۰۰ تا ۲۳۰ گرم از نژاد ويستار انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه مورد، شاهد ديابتي و شاهد سالم تقسيم شدند. در گروه مورد و شاهد ديابتي، براي ايجاد ديابت، استرپتوزوسين (۶۰mg/kg) به صورت درون صفاقي تزريق شد؛ سپس گروه مورد، عصاره آبي برگ گردو (۴۰۰mg/kg) را به مدت چهار هفته و به صورت خوراكي دريافت نمودند. در پايان مطالعه مقدار قند، كلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL-C) و ليپوپروتئين با چگالي كم (LDL-C) در نمونه سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: مصرف عصاره آبي برگ گردو در گروه مورد، ميزان قند (P=0.009)، كلسترول (P=0.045)، (P=0.022) LDL-C و تري گليسريد سرم (P=0.047) را كاهش و ميزان HDL-C را افزايش داد (P=0.045)؛ همچنين نسبت LDL-C بهHDL-C  (P=0.035) و نسبت كلسترول تام به (P=0.006) HDL در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد ديابتي به ميزان قابل توجهي كاهش يافت.
نتيجه گيري: در اين تحقيق، عصاره آبي برگ گردو اثرات قابل توجهي بر كاهش ميزان قند و چربي خون در حيوانات ديابتي نشان داد؛ با اين وجود، براي مشخص نمودن دامنه و فرايند دقيق اين اثرات نياز به مطالعات بيشتري مي باشد
.