مقاله اثر عصاره الکلي ميوه زرشک (Berberis Vulgaris L) بر التهاب حاد و مزمن در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلي ميوه زرشک (Berberis Vulgaris L) بر التهاب حاد و مزمن در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله درد
مقاله ميوه زرشک
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياسالاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: التهاب از جمله عوارض شايع بسياري از بيماري هاست که موجب تضعيف سيستم ايمني بدن مي شود. دو نوع اصلي التهاب حاد و مزمن وجود دارد. التهاب موجب ايجاد عفونت و تاخير در بهبود بيماري مي شود. با توجه به عدم درمان قطعي و کامل توسط داروهاي شيميايي و ترکيبات آلکالوئيدي موجود در ريشه گياه زرشک از جمله بربرين که داراي خاصيت ضدالتهابي قوي مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي اثر ضد التهابي عصاره الکلي ميوه زرشک انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي تعداد ۸۶ سرموش صحرايي نر نژاد NMRI در محدوده وزني ۳۵۰-۳۰۰ گرم به صورت تصادفي به پنج گروه کنترل (فقط دريافت ايوانس بلو)، شاهد (ايجاد التهاب بدون درمان)، گروه هاي التهابي- درمان که بترتيب با دوزهاي ۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن، عصاره الکلي ميوه زرشک را دريافت مي کردند، تقسيم شدند. هر يک از گروه ها با سه روش سنجش التهاب حاد (تزريق فرمالين به کف پا، گزيلن در گوش، و اسيد استيک در داخل صفاق) و يک روش سنجش التهاب مزمن (کاشت گاز استريل در کشاله ران) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نهايتا در آزمون تکميلي اثر ضد دردي دوز موثر عصاره ميوه زرشک با استفاده از آزمون تزريق فرمالين به کف پاي حيوان ارزيابي گرديد.
يافته ها: دوزهاي موثر ۱۵۰ و۳۰۰mg/kg  عصاره توانست جذب نوري مايع پاي ملتهب را از ميزان ۰٫۱±۰٫۰۳ در گروه کنترل به ميزان ۰٫۱۵±۰٫۰۲ و ۰٫۱۶±۰٫۰۱ برساند (P<0.05) .همچنين دوز ۳۰۰mg/kg عصاره، جذب نوري مايع صفاقي را از ميزان ۱٫۴۳±۰٫۱ در گروه کنترل به مقدار ۰٫۷±۰٫۰۹ تغيير داد (P<0.05) .التهاب مزمن با مصرف دوزهاي ۱۵۰ و ۳۰۰mg/kg به ترتيب ۲۰٫۱۱±۲٫۲۷ و ۲۴٫۱۵±۲٫۸۴ گرديد که نسبت به گروه کنترل (۳۳٫۴±۲٫۱۴) کاهش معني دار پيدا کرد (P<0.05, P<0.01) .فاز انتهايي درد مزمن توسط عصاره ( (۳۰۰mg/kgاز ميزان ۱٫۷۹±۰٫۱۸ در گروه کنترل به مقدار ۱٫۲۵±۰٫۱ کاهش معني دار پيدا کرد (P<0.01).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که عصاره الکلي ميوه زرشک در دوزهاي متوسط و بالا قادر است التهاب حاد تزريق فرمالين و اسيد استيک را بترتيب در پا و صفاق به همراه التهاب مزمن کاشت يک جسم خارجي در بدن بصورت معني داري کاهش دهد. بعلاوه کاهش فاز انتهايي درد مزمن که هم راستاي نتايج کاهش التهاب مزمن   مي باشد را نمي توان از نظر دور داشت.