مقاله اثر عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرايي حامله نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرايي حامله نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الکلي
مقاله عروسک پشت پرده (گياه)
مقاله جفت (حيوان)
مقاله سلول هاي هوف بوئر
مقاله بارداري
مقاله موش صحرايي
مقاله ناهنجاري زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثرات ناهنجاري زاي عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده روي رشد و نمو جفت در روز ۴ و ۶ بارداري در موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفته است.
 30سر موش ماده رت به طور تصادفي به ۶ گروه تقسيم شدند گروه کنترل، گروه تجربي ۱ و ۲ که هر يک در روز هاي ۴ و ۶ بارداري دوزهاي ۸ و ۱۰ گرم بر کيلوگرم وزن بدن حيوان از عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده را دريافت مي کردند و گروه تجربي ۳ که در روز ۶ بارداري دوز ۱۲ گرم بر کيلوگرم وزن بدن حيوان از عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده را دريافت کردند. تمام جفت ها از رحم در روز ۱۵ بارداري خارج گرديدند و از نظر ريخت شناختي و بافت شناختي بررسي شدند.
تجزيه و تحليل به دست آمده نشان داد که تزريق داخل صفاقي عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده در روزهاي ۴ و ۶ بارداري به موش حامله باعث کاهش معني دار قطر، وزن و حجم جفت هاي گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه کنترل گرديده است. همچنين بررسي هاي ريخت شناختي نشان داد که هاله خون در درصدي از جفت هاي گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه کنترل وجود داشته است. به علاوه بررسي هاي بافتي جفت هاي گروه هاي تجربي، افزايش معني دار تعداد سلول هاي هوف بوئر را در مقايسه با گروه کنترل نشان مي دهد.
عصاره الکلي ميوه عروسک پشت پرده به واسطه جلوگيري از تقسيم و تمايز سلولي و کاهش عملکرد بعضي از آنزيم ها و هورمون ها احتمالا مي تواند بر رشد کمي جفت ها و تمايز بعضي از سلول ها تاثير منفي داشته باشد. با توجه به اثرات فيزيولوژيک گزارش شده براي فيزالين ها از جمله فيزالينF  احتمال مي رود بخشي از اثرات تراتوژنيک عصاره الکلي مربوط به اين فيزالين ها باشد ولي براي نتيجه گيري قطعي و نهايي نياز به تحقيقات کمي و کيفي بيشتري در اين مورد مي باشد. بنابراين به زنان باردار توصيه مي شود تا تکميل شدن تحقيقات در مورد اين گياه دارويي در زمان بارداري از اين گياه استفاده ننمايند.