مقاله اثر عصاره الکلي کاکل ذرت (.Zea mays L) بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره الکلي کاکل ذرت (.Zea mays L) بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در in vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاکل ذرت
مقاله کريستاليزاسيون
مقاله اگزالات کلسيم
مقاله ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهار مسيح
جناب آقای / سرکار خانم: پويان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي پونه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکيل سنگ هاي ادراري يک مشکل جهاني است و به هيچ گروه نژادي، جغرافيايي و فرهنگي منحصر نمي شود. سنگ هاي کليوي از کريستال هاي آلي و غيرآلي ترکيب شده با پروتئين ها تشکيل شده اند. کريستاليزاسيون و پس از آن، تشکيل سنگ مي تواند توسط مواد حل شده در ادرار رخ دهد. انواع متعددي از سنگ هاي ادراري بر اساس ترکيب شيميايي وجود دارند. سنگ هاي آهکي معمول ترين سنگ هاي کليه هستند که بيش از ۸۰ درصد سنگ ها را تشکيل مي دهند. سنگ هاي اگزالات کلسيم معمول ترند. اکثرا ايديوپاتيک هستند، يعني دلايل کلينيکي قابل تشخيص ندارند. در طب سنتي ايران، از گياهان دارويي بسياري براي درمان سنگ هاي کليوي استفاده مي شود. در پژوهش حاضر، اثر کاکل ذرت (Zea mays) بر جلوگيري از کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در شرايط in vitro مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا عصاره الکلي گياه در غلظت هاي ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ ميلي گرم بر ميلي ليتر تهيه شد. کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم توسط اضافه کردن اگزالات سديم به نمونه هاي ادرار ۶ مرد القا شد. کريستاليزاسيون اگزالات کلسيم در حضور يا غياب عصاره گياه، مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج تحقيق حاضر نشان داد عصاره الکلي کاکل ذرت موجب افزايش تعداد کريستال ها در مقايسه با نمونه کنترل مي شود. از طرف ديگر، عصاره الکلي موجب افزايش کريستال هاي کوچک و کاهش کريستال هاي بزرگ مي گردد. همچنين، تعداد کريستال هاي مونوهيدرات اگزالات کلسيم را در مقايسه با دي هيدرات اگزالات کلسيم افزايش مي دهد. بنابراين، تحقيق حاضر، کاربرد سنتي کاکل ذرت را براي جلوگيري از تشکيل سنگ هاي کليوي تاييد کرده و آن را ماده مناسبي براي درمان اين بيماري معرفي مي نمايد.