مقاله اثر عصاره هيدروالكلي زنجبيل بر وزن بدن، وزن بيضه و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي نر تحت شيمي درماني داروي سيكلوفسفاميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالكلي زنجبيل بر وزن بدن، وزن بيضه و اسپرماتوژنز در موش هاي صحرايي نر تحت شيمي درماني داروي سيكلوفسفاميد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبيل
مقاله سيكلوفسفاميد
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله وزن
مقاله موش صحرايي
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سيكلوفسفاميد داروسي ضدسرطان است كه در شيمي درماني استفاده مي شود. اين دارو يك داروي آلكيله كننده است و موجب اتصال بين دو رشته DNA و شكستن آن و مهار سنتز پروتئين و RNA مي شود. اثرات جانبي اين دارو شامل بي اشتهايي، تهوع، كاهش عملكرد غدد جنسي، ايجاد آمنوره، آزواسپرمي و اليگواسپرمي است. زنجبيل حاوي تركيبات متعدد از جمله شوگااول-ها (Shogoals)، جينجرول ها (Gingerols)، پيروگالول ها(Pyrogalloles) و سزكويي ترپن (Sesquitrepen) مي باشد. زنجبيل داراي خواص ضدتهوع، ضدسرطان، آنتي اكسيدان، حذف راديكالهاي آزاد بوده كه به همراه داروي سيكلوفسفاميد مصرف مي شود تا اثرات مضر اين دارو را در بدن تعديل نمايد.
روش بررسي: به ۵۶ موش هاي صحرايي به مدت ۲۱ روز داروي سيكلوفسفاميد به همراه زنجبيل داده شد. پس از ۲۱ روز، حيوانات وزن شده و پس از بيهوشي، بيضه ها را بيرون آورده و مقاطع بافتي تهيه گرديد.
نتايج: نتايج نشان داد كه سيكلوفسفاميد به تنهايي موجب كاهش وزن بدن، كاهش وزن بيضه و كاهش اسپرماتوژنز نسبت به گروه مورد شده و با Pv£۰٫۰۵ معني دار بوده و در گروه مورد كه سيكلوفسفاميد به همراه زنجبيل داده شد، با افزايش دوز زنجبيل، وزن بدن، وزن بيضه و اسپرماتوژنز (نسبت به گروه تجربي ۴) افزايش يافت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تركيبات موجود در زنجبيل موجب مهار توليد متابوليت هاي فعال حاصل از سيكلوفسفاميد و اثرات مخرب اين متابوليت ها مي شود. بنظر مي رسد تجويز زنجبيل به همراه سيكلوفسفاميد به دليل اثرات آنتي توموري زنجبيل و هم تاثير آن بر حذف متابوليت هاي مخرب سيكلوفسفاميد در بدن مي تواند مفيد و موثر باشد.