مقاله اثر عصاره هيدروالکلي عناب بر فرآيند التيام زخم سوختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۷۸ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي عناب بر فرآيند التيام زخم سوختگي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم سوختگي
مقاله عناب
مقاله موش Balb/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين فرد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ندا
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان بروجني سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از قديم ميوه عناب جهت ترميم زخم سوختگي مورد استفاده قرار مي گرفته است ولي اين امر از نظر علمي مورد بررسي قرار نگرفته است. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات عصاره ميوه عناب بر فرآيند التيام زخم سوختگي در موش Balb/c انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۰ سر موش Balb/c به وزن تقريبي ۳±۳۰ گرم انجام شد. پس از ايجاد زخم هاي سوختگي به مساحت ۱٫۵ سانتيمتر مربع و تاييد سوختگي درجه دو موش ها در چهار گروه کنترل، تحت درمان با وازلين و تحت درمان با عصاره هاي ۱ و ۱۰% عناب تقسيم شدند. در گروه هاي تحت درمان، ۱ گرم پماد روزي ۲ بار، تا التيام کامل استعمال شد. سپس چهار گروه از نظر مساحت زخم و وضعيت هيستوپاتولوژي مقايسه شدند.
يافته ها: بر اساس آزمون کروسکال واليس تفاوت معني داري بين درصد بهبودي زخم در ۴ گروه وجود داشت (P<0.001). با استفاده از آزمون تعقيبي دان درصد بهبود بهبود زخم در گروه عناب ۱% نسبت به گروه شاهد (P<0.001) و گروه وازلين (P<0.01) بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره ميوه عناب، باعث تسريع در روند التيام زخم سوختگي در موشBalb/c  مي شود.