مقاله اثر عصاره چاي سبز بر کيفيت چربي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) به هنگام نگهداري در يخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره چاي سبز بر کيفيت چربي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) به هنگام نگهداري در يخ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره چاي سبز
مقاله قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله اکسيداسيون چربي
مقاله نگهداري در يخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر عصاره چاي سبز و آنتي اکسيدان هاي طبيعي آن بر کيفيت ماهي قزل آلاي رنگين کمان به هنگام نگهداري در يخ مطالعه شد. در اين تحقيق استخراج عصاره آنتي اکسيداني چاي سبز به وسيله آب انجام گرفت و ماهيان به صورت کامل در محلولهاي ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ ppm تهيه شده از اين عصاره به مدت ۹۰ دقيقه غوطه ور گرديدند و سپس به صورت لايه لايه يخ گذاري شدند. در ادامه شاخص هاي شيميايي و آنزيمي فساد چربي شامل عدد پراکسيد (Peroxide)، تيوبار بيتوريک اسيد (Thiobarbituric acid) و اسيدهاي چرب آزاد (Free fatty acid) در زمان هاي ۰، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ روز پس از يخ گذاري اندازه گيري و با نمونه شاهد مقايسه شدند. بر اساس نتايج آماري گرچه در تمام تيمارها با گذشت زمان مقاديرPV ، TBA و FFAبه شکل معني داري (۰٫۰۵>p) افزايش يافتند ولي نمونه حاوي عصاره چاي سبز در مقايسه با نمونه شاهد به شکل معني داري PV و TBA کمتري داشت. مقدار FFA نيز در هر دو گروه فقط در روز ۴ نگهداري اختلاف معني داري را نشان نداد و در بقيه روزها به شکل معني داري در نمونه حاوي عصاره چاي سبز کمتر از شاهد بود. با توجه به نتايج به دست آمده، استفاده از عصاره چاي سبز در غلظت ppm 600 جهت جلوگيري و به تاخير انداختن فساد و اکسيداسيون چربي ماهي قزل آلاي رنگين کمان به هنگام نگهداري در يخ توصيه مي شود.