مقاله اثر عصاره چاي سبز (.Camellia sinensis L) بر مسموميت حاد کبدي ناشي از استامينوفن در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره چاي سبز (.Camellia sinensis L) بر مسموميت حاد کبدي ناشي از استامينوفن در موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتوتوكسيسيتي
مقاله چاي سبز (.Camellia sinensis L)
مقاله استامينوفن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي لعياسادات
جناب آقای / سرکار خانم: جوادنيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اوراضي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به تجويز روزانه مقادير زيادي از داروها توسط پزشکان؛ در سالهاي اخير توجه زيادي به اثر گياهان در درمان و پيشگيري مسموميت ناشي از داروها معطوف شده است. چاي سبز (Camellia sinensis L.) نوشيدني مرسوم در دنيا مي باشد و داراي خواص آنتي اكسيدان و سم زدايي مي باشد. در تحقيق حاضر اثر محافظتي عصاره چاي سبز در مسموميت کبدي حاد ناشي از استامينوفن مورد بررسي قرار گرفته است. به طوري که ۳۲ موش سوري نر بالغ به طور تصادفي به ۴ گروه تقسيم شدند. گروه شاهد تنها سرم فيزيولوژي دريافت کرد. گروه عصاره چاي سبز، ۷ ميلي گرم در ليتر عصاره چاي سبز به جاي آب نوشيدني به مدت ۳۰ روز دريافت کرد؛ به گروه استامينوفن ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم استامينوفن به طور خوراکي تجويز شد و گروه آزمايش (استامينوفن + عصاره چاي سبز) عصاره چاي سبز به مدت ۳۰ روز دريافت کرد و در روز بيست و نهم نيز دوز سمي استامينوفن تجويز شد. روز سي و يکم براي اندازه گيري آلانين ترانسفراز (ALT) و آسپارتات ترانسفراز  (AST)خون گيري انجام شد و پس از آن جهت بررسي هاي هيستوپاتولوژيک کبد حيوانات در فرمالين %۱۰ قرار داده شد. سطوح سرمي آنزيمهاي ALT و AST در گروه آزمايش نسبت به گروه استامينوفن كاهش معني داري پيدا كرده بود (P<0.05). به طوري که در مطالعات هيستوپاتولوژيك نيز نكروز كبدي، احتقان گلبولهاي قرمز و تجمع سلولهاي التهابي در گروه آزمايش نسبت به گروه استامينوفن کاهش نشان داد. با توجه به نتايج اين تحقيق چاي سبز احتمالا در نكروز کبدي ناشي از استامينوفن نقش محافظتي دارد.