مقاله اثر عصاره کومبوچا بر چاقي و ميزان چربي انباشته شده احشايي در موش هاي Rat نر بالغ نژاد Wistar که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره کومبوچا بر چاقي و ميزان چربي انباشته شده احشايي در موش هاي Rat نر بالغ نژاد Wistar
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کومبوچا
مقاله چاقي
مقاله تري گليسريد
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي و افزايش وزن از مشکلات عمده کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي باشد و مهمترين علت بروز بيماريهاي آترواسکلروزيس Atherosclerosis و بيماريهاي قلبي و عروقي است. هدف از اين تحقيق بررسي اثر عصاره کومبوچا بر ميزان چربي انباشته شده احشايي، چاقي و نيز ميزان تري گليسريد در رت هاي نر نژاد Wistar است.
روش کار: حيوانات به ۴ گروه تقسيم شدند: ۱٫ گروه کنترل، آب و غذاي کافي دريافت کردند. ۲٫ گروه شم، آب و غذاي چرب ( شامل: ۶۶٫۵ گرم کربوهيدرات، ۲۰٫۱ گرم چربي، ۴٫۴۹ گرم پروتئين و ۴۴۶ کيلوکالري انرژي) دريافت مي کردند. ۳٫ گروه تجربي ۱ غذاي چرب و عصاره کومبوچا دريافت مي کردند. ۴٫ گروه تجربي ۲ غذاي معمولي را همراه عصاره کومبوچا دريافت مي کردند. عصاره کومبوچا در ظرف آب خوري در دسترس حيوانات قرار مي گرفت. مدت تيمار هشت هفته ادامه يافت. حيوانات پس از توزين با اتر بيهوش گرديده و با خون گيري از بطن و تهيه سرم، ميزان تري گليسريد اندازه گيري شد. سپس چربي سفيد انباشته شده در بدن جمع آوري و وزن آنها تعيين گرديد.
يافته ها: بررسي ها نشان داد ميزان وزن حيوانات پس از پايان دوره تيمار در گروههاي تجربي در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافته است که به لحاظ آماري (p,0.05) معني دار بود. از سوي ديگر، ميزان وزن چربي احشايي نيز در هر دو گروه تجربي نسبت به گروه کنترل و شم (p<0.05) کاهش نشان داد. از سوي ديگر سطح سرميTG  در هر دو گروه تجربي نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: مصرف عصاره کومبوچا مي تواند باعث کاهش وزن، کاهش چربي ذخيره اي و نيز کاهش ميزان تري گليسريد شود، بنابراين احتمالا اين عصاره مي تواند در درمان بيماريهاي چاقي و قلبي عروقي مورد استفاده قرار گيرد.