مقاله اثر عفونت هليكوباكتر پيلوري در ايجاد ديس پپسي در مصرف كنندگان آسپرين با دوز كم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر عفونت هليكوباكتر پيلوري در ايجاد ديس پپسي در مصرف كنندگان آسپرين با دوز كم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء هاضمه
مقاله آسپرين دوزكم
مقاله هليكو باكتر پيلوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ميرزايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميناوند خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسپرين و هليكوباكترپيلوري دو عامل مهم شناخته شده در ايجاد زخم پپتيك هستند. اين مطالعه بر آن است تا اثر متقابل اين دو عامل را درايجاد عوارض گوارشي بررسي كند.
مواد و روش ها: گروه هدف شامل بيماراني بود كه با بيماري قلبي تحت درمان آسپرين دوز كم قرارداشتند. افرادي كه علايم سوء هاضمه داشتند در گروه مورد و افراد فاقد علامت در گروه شاهد قرار گرفتند. همزمان ۵ سي سي خون جهت انجام تست الايزا آنتي بادي هليکوباکترپيلوري اخذ شد. از بيماران الايزا مثبت آزمون آلودگي به هيلکوباترپيلوري به عمل آمد. افراد آزمون مثبت در گروه هليكوباكتر مثبت و افراد الايزا منفي و آزمون منفي در گروه هليكوباكتر منفي قرار گرفتند. در پايان با محاسبه نسبت شانس ارتباط بروز سوء هاضمه با مصرف آسپرين و عفونت هليكوباكترپيلوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۱۲۹ نفر در گروه شاهد (سوء هاضمه منفي) و ۷۱ نفر در گروه مورد (سوء هاضمه مثبت)، ۷۲ نفر (۳۶ درصد) آزمون مثبت و بقيه آزمون منفي بودند. ۵/۳۵ درصد بيماران مبتلا به سوء هاضمه بودند كه بين افراد آزمون مثبت و آزمون منفي با P=0.001 و OR=6.54 اختلاف معني داري وجود داشت. ۴۳ بيمار علايم تشديد سوء هاضمه داشتند، ۲۳ نفر از آنها مورد بررسي آندوسكوپي قرار گرفتند و۲۰ نفر آنها مبتلا به زخم پپتيك شده بودند. از افراد مبتلا به زخم پپتيك ۸۰ درصد هليكوباكتر مثبت بودند كه تفاوت معني داري با گروه هليکوباکتر منفي داشت (P=0.001 ,OR=8.86).
نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود كه بيماران مصرف كننده آسپرين طولاني مدت جهت كاهش عوارض گوارشي از نظر ابتلا به هليكوباكتر پيلوري و علايم باليني مورد غربال گري و درمان قرار گيرند.