مقاله اثر علف كش هاي تريفلورالين و اتال فلورالين بر ويژگي هاي رشدي بيمارگرهاي قارچي پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر علف كش هاي تريفلورالين و اتال فلورالين بر ويژگي هاي رشدي بيمارگرهاي قارچي پنبه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله علف کش دي نيتروآنيليني
مقاله اثرات جانبي
مقاله بيمارگر خاكزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارفرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: باقراني ترشيز ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور آگاهي از اثرات جانبي دو علف كش بسيار رايج با كاربرد در خاك تريفلورالين (مايع غليظ امولسيون شونده ۴۸%) و اتال فلورالين (مايع غليظ امولسيون شونده (%۳۳ به ترتيب در غلظت هاي ۰-۵۰۰ و ۰-۳۰۰ قسمت در ميليون بر فعاليت زيست شناختي پنج بيمارگر قارچي گياهچه پنبه (Rhizoctonia solani، Pythium ultimum، moniliforme Fusarium، Alternaria alternata و Verticillium dahlia) انجام شد. پارامترهاي بازدارندگي رشد ميسيليومي، جوانه زني زادمايه، ويرولانس قارچ و نيز رشد پوده زئي R. solani به روش طعمه گذاري در آزمايشگاه و گلخانه تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه نوع و غلظت علف كش ميزان رشد ميسيليومي جدايه هاي قارچي را با شدت هاي مختلف كاهش داده است. V. dahlia و F. moniliforme به ترتيب حساسيت بسيار كم و بسيار زياد نشان دادند. رشد ساير قارچها به ميزان ۴٫۸ تا ۶۶٫۳ درصد مهار شد. علف كش ها باعث افزايش جوانه زني كلاميدسپورهاي F. moniliforme و كاهش تشكيل و ممانعت نسبي جوانه زني اسپورانژهاي P. ultimum شدند. همچنين تريفلورالين اثر فزاينده تري نسبت به اتال فلورالين بر رشد پوده زئي R. solani داشت. نتيجه گيري گرديد كه علف كش ها مي توانند از عوامل زمينه ساز بيماري هاي پي تيومي و فوزاريومي گياهچه پنبه محسوب شده و شيوع بيماري را افزايش دهند.