سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هدا حسن نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس پاشایی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد محمدیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

خاک های شالیزاری ) ) Paddy soil از انواع خاک های هیدرومورفیک مصنوعی می باشند و فرایندهایی چون گلی شدن، تشکیل سخت کفه، تشکیل کوتان، تجمع مواد آلی، تشکیل ماتل، خاکستری و گلی شدن از اصلی ترین پروسه های پدوژنیکی تشکیل آن ها ستشرایط آکوئیک در خاک ها اغلب وابسته به عوارض رداکسی مورفیک و وجود آن ها در خاک معیاری جهت تعیین موقعیت سطح آب زیرزمینی و وجود شرایط متناوب اکسیداسیون – احیا استتحت شرایط احیایی، آهن و منگنز متحرک شده در طول افق های خاک به حرکت در می آیند و با رسیدن به مکان اکسیدی تر از حالت محلول به شکل نامحلول در می آیند و رسوب می کنند و انواع مختلف کوتینگها و ندول ها را تشکیل می دهند