مقاله اثر عمليات حرارتي بر مشخصات ريزساختاري نانو ذرات شبه كروي فلوئورآپاتيت توليد شده به روش مكانوشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing) از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر عمليات حرارتي بر مشخصات ريزساختاري نانو ذرات شبه كروي فلوئورآپاتيت توليد شده به روش مكانوشيميايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئور آپاتيت
مقاله نانو ساختار
مقاله مكانوشيميايي
مقاله عمليات حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري تبريزي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي کهريزسنگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: چمي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر توليد و مشخصه يابي نانو ذرات فلوئور آپاتيت با استفاده از فرآيند مكانوشيميايي مي باشد. به همين منظور مواد واكنش دهنده با نسبت مولي معين در محفظه پليمري مقاوم به سايش آسياب كاري شده اند. شناسايي فازي و گروه هاي عاملي به ترتيب با استفاده از روشهاي تفرق سنجي پرتو ايكس (XRD) و طيف سنجي مادون قرمز (FT-IR) انجام شده است. جهت تجزيه و تحليل عنصري و ارزيابي مشخصات ظاهري محصول نيز به ترتيب از طيف سنجي تفكيك انرژي (EDX) و ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند كه عمليات حرارتي در دماي ۶۰۰oC منجر به بهبود مشخصات ساختاري محصول نظير درجه بلوري شدن مي شود. همچنين عمليات حرارتي در دماي ۶۰۰oC تاثيري بر دگرگوني فازي و تشكيل فازهاي جديد نداشته و پس از عمليات حرارتي متوسط اندازه دانه كريستالي و كرنش شبكه به ترتيب به ۳۶±۳nm و %۰٫۲۹۱ رسيده است.