سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر ماپار – دانشجوی کارشناسی، دانشکدة معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – استادیار، دانشکدة معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سحر محرابی – دانشجوی کارشناسی، دانشکدة معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

افزایش کیفیت محصولات کارشده فولادی تابع شناخت و کنترل هرچه بهتر مکانیزم های حاکم بـر ر فتـار تغییرشکل گرم آنها می باشد . یکی از مهم ترین تکنیک های افزایش و کنترل کیفیـت و خـواص مکـانیکی فولادها عملیات ترمومکانیکی است که با توجه به قابلیت های فراوان آن در کنترل ریزساختار نقش مهمی در فرآوری آلیاژهای گوناگون دارد . بنابراین بررسی عوامل موثر بر این فر آیندها جهت کنتـرل تحـولات ریزساختاری ودر نتیجه دست یابی به شرایط بهینة فرآیندکارگرم آلیاژها از اهمیت زیادی برخوردار است . از طرفی، حضور برخی عناصر نظیر وانادیوم، نیوبیوم و تیتانیوم در مقـادیر بسـیار نـاچیز در فولادهـای کـم کربن و کم آلیاژ باعث تغییرات قابل توجهی د ر خواص چقرمگی، کشش و شکل پذیری می شود . هـدف این پژوهش بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی میکروآلیاژ وانادیوم می باشد کـه تحـت عملیـات ترمومکانیکی قرار گرفته اند .