سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تربیت مدر
فرشید مالک قایینی – استادیار متالوژی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیررضا فرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

استفاده از پوشش دهی پاششی آلومینیوم بر روی فولادهای ساده کربنی بروش(APS(Atmospheric Plasma Spray به منظور بهبود مقاومت به سایش و خوردگی داغ، از نقطه نظر متالوژیکی راه حل مناسبی است. از آنجا که اتصال پوششهای پاششی از نوع مکانیکی می باشد، استحکام چسبندگی مناسبی با زمینه ایجاد نمی کند. در این تحقیق با انجام عملیات حرارتی آنیل نفوذی بر نمونه های فولاد ساده کربنی (CK60) پوشش داده شده بروش APS به ضخامت تقریبی ۴۰۰ میکرون، پوششی نوین با خواص توأمان مقاومت به خوردگی و سایش ایجاد گردید. تغییرات ساختار و خواص مکانیکی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشات متالوگرافی با میکروسکوپهای نوری و الکترونی SEM و نیز آنالیز EDAX انجام پذیرفت و نتایج به خوبی نشان داد که باند نفوذی تا عمق ۲۰۰ میکرون به صورت کاملا یکنواخت در فولاد حاصل گردیده است. همچنین آنالیز EDAX نتایج میکروسختی بیانگر تشکیل فازهای بین فلزی (Al-Fe) در باند نفوذی مذکور، می باشد. بنابراین با اعمال عملیات حرارتی آنیل نفوذی اتصال پوشش ایجاد شده از مکانیکی به متالورژیکی تغییر یافت.