سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید آنازاده سید – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ریزساختار فولاد دوفازی می تواند از طریق بازگشت و به همراه آن تغییر در خواص مکانیکی تغییر کرده و اصلاح شود. این مطالعه به بررسی اثر دمای بازگشت بر روی خواص کششی فولاد دوفازی پرداخته است. به این منظور نمونه های آنیل میان بحرانی شده در دماها و زمان های مختلف تحت عملیات بازگشت قرار گرفتند. ملاحظه گردید که افزایش دمای بازگشت تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد استحکام تسلیم را به میزان جزئی افزایش داده ولی افزایش بیشتر دمای بازگشت موجب کاهش در استحکام تسلیم شده است، در مورد استحکام کششی نیز تقریبا چنین وضعتی وجود دارد اما با این تفاوت که استحکام کششی در اثر بازگشت تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد تقریبا ثابت می ماند. درصد ازدیاد طول فولاد نیز با افزایش دمای بازگشت افزایش جزئی می یابد. ایجاد پدیده نقطه تسلیم در اثر بازگشت در دماهای بالای ۴۰۰ درجه سانتیگراد نیز از نتایج دیگر این مطالعه بود. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش ها دیده شد که دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۱ ساعت برای بازگشت این فولاد دوفازی مناسب است.