سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی حسن زاده تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک، دانشکده فنی و مهندسی
احسان طاهری نساخ – دانشیار گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – استادیار گروه مواد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نانو پودر آلومینا به علت داشتن خواص ویژه در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر اثر عملیات حرارتی بر فرایند تولید نانوپودر آلومینیا به روش سل-ژل و رفتار سینترینگ این محصول مورد بررسی قرار گرفته است. برای تولید نانوپودر آلومینا ابتدا نمک کلرید آلومینیوم، پودر آلومینیوم و اسید کلریدریک در ۱۰۰ درجه سانتیگراد مخلوط می گردد تا سل تشکیل شود که این سل پس از ۱۵ دقیقه به ژل تبدیل می شود. ژل حاصل پس از خشک شدن در دماهای مختلف مورد عملیات حرارتی قرار می گیرد. سپس شودر حاصل پرس شده و در دماهای مختلف سینتر می گردد. آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) تشکیل فازهای میانی آلومینا تا فاز پایدار آلومینا (آلفا) را نشان می دهد به طوری که با افزایش دمای کلسیناسیون شدن پیک آلفا آلومینا افزایش می یابد و در ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد فاز آلفا کاملا پایدار شده و فازهای میانی ناپدید می شوند. آنالیز طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) وجود پیوند های هیدروکسیدی را در ژل بدست آمده نشان می دهد که با افزایش دما این پیوندها از بین می روند. برای اندازه گیری ابعاد پودر و ریزساختار حاصل از سینترینگ از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که ابعاد پودر سنتز شده در این روش به طور متوسط ۱۰۰nm می باشد. پس از انجام فرایند سینترینگ ریزساختار حاصل دارای ابعاد ۱۵۰ تا ۵۰۰ نانومتر می باشد. دانسیته نسبی نمونه های سینتر شده تا ۹۹ درصد دانسیته تئوری می رسد.