سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا خرسند – دانشجوی دکتری،دانشگاه صنعتی شریف
مهدی اشتری ماهینی – کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو
حسن کمانی – کارشناس ،مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش بررسی و بهبود مقاومت سایشی پودر ultrapac LA براثر عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر مورد تحقیق قرارگرفته است دراین رابطه با استفاده از شرایط مختلف فشردن و عملیات حرارتی به منظور دستیابی به شرایط ریزساختار ی مناسب و بهینه توزیع و مورفولوژی مناسب حفره ها و با هدف بهبود خواص مکانیکی خصوصا رفتار سایشی ازمایشات متعددی از قبیل سایش رفت و برگشتی بررسی سطوح ساییده شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و تعیین اندازه شکل و توزیع حفره ها با میکروسکوپ مجهز به انالیز کننده تصویر IMAGE analyzer انجام شده است نتایج نشان میدهد که کاهش تخلخلها تاثیر چندانی بر مقاومت سایشی نداشته و مقاومت سایشی متاثر از ساختار زمینه و خصوصیات سطحی الیاژ می باشد.