سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشکده متالوژی، دانشگاه تهران
علی اکبر ضیائی موید – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پوشش های الکترولس نیکل – فسفر در دمای محیط از مقاومت سایشی و خوردگی بالایی برخوردار می باشند که بهترین مقاومت سایشی دردمای محیط به پوشش هایی حاوی۱۳- ۹ درصد فسفر که
در دمای c 6000 به مدت یک ساعت عملیات حرارتی شده اند، متعلق می باشد . در این تحقیق پوشش هایی تحت شرایط عمل یات حرارتی c 4000 و c 6000 به مدت یک ساعت و بدون عملیات حرارتی تهیه و مقاومت سایشی این نمونه ها توسط دستگاه Pin-on-disc در دو شرایط دمایی ۵۵۰ درجه سانتی گراد و محیط مورد تحقیق قرار گرفت . دیده شد که در شرایط دمای محیط، عملیات حرارتی منجر به بهبود مقاومت سایشی این پوشش ها می گردد ولی در دمای بالا، عملیات حرارتی تأثیر منفی بر روی خواص سایشی این پوشش ها دارد و بهترین مقاومت سایشی و کمترین ضریب اصطکاک در شرایط بدون عملیات حرارتی حاصل می گردد .