سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدا حسینیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر
ایمان ابراهیم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – دانشیار دانشگاه باهنر کرمان و رئیس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی عل

چکیده:

برنجهای آلیاژی با درصد روی بالا دارای فازها و ریزساختارهای متفاوتی می باشند. عملیات حرارتی با اعمال سیکل های مختلف می تواند نوع و درصد حجمی این فازها را تغییر دهد و منجر به ایجاد خواص متنوعی گردد که بی شباهت به رفتار فولادها نمی باشد. در این تحقیق نمونه هایی از آلیاژ ریختگی CuZn40Al1 که از برنجهای با استحکام بالا محسوب می شود در دمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت نگهداری شده و سپس کوئنچ گردیدند. عملیات حرارتی تمپر در دماهای ۱۵۰، ۴۶۵، ۳۵۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد و زمانهای ۵ و ۲۰ دقیقه، ۱ و چهار ساعت صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بعد از عملیات کوئنچ، در کلیه نمونه ها فاز β مشاهده می گردد. عملیات حرارتی تمپر بر روی نمونه های کوئنچ شده در دماها و زمانهای متفاوت باعث تغییرات ریز ساختاری و سختی آلیاژ می گردد.