سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد علی اصغر مقدم – شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
علیرضا کیانی رشید – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
غلامعلی رخشانی مهر – شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی پدیده تقلیل تحمل فشار در فنرهای پمپ روغن خودرو، مفتولهای مورد استفاده در ساخت فنر، فنرهای ساخته شده و فنرهایی که پس از مدتی استفاده دچار افت در تحمل فشار شده و کارایی خود را از دست داده اند، از لحاظ ساختار میکروسکوپی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و همچنین تغییرات نیرو بر حسب زمان در فنرهای ساخته شده، تحت آزمون های فشار گرم مطاله گردید. نتایج بیانگر آن می باشد که کاهش تحمل فشار در این فنرها در اثر وجود تنش های پسماند در فنرها و نیز رخداد پدیده رهایی تنش بوجود می آید و بیشترین مقدار رهایی تنش پس از حدود ۲ ساعت فشار گرم در فنرها رخ می دهد و مقدار کاهش نیروی ایجاد شده به سابقه متالورژیکی و مکانیکی فنر وابسته است. همچنین نتایج نشان می دهد که با استفاده از فنرهایی با ضریب فنریت بالاتر و انجام یک مرحله کوتاه فشار گرم یا عملیات ساده تنش زدایی می توان تا حد زیادی این مشکل را بر طرف نمود.