سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رضوانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژهای sl_mg_si به دلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن بالا امروزه توانسته اند جانشین مناسبی برای فولاد باشند.سختی بالا در این آلیاژ با انجام عملیات حرارتی رسوب سختی امکان پذیر استهرچه بتوان مقادیر بالاتری ازین پارامترها را در زمانهای کوتاهتری بدست آورد باعث کاربرد گسترده تر این آلیاژ خواهد شد.برای نیل به این هدف روشهای متفاوتی وجود دارد یکی از این روشها ایجاد تغییر فرم بلافاصله بعد از انجام عملیات محلول سازی میباشد دراین تحقیق ابتدا آلیاژ مورد نظر ریخته گری شد.بعد از انجام عملیات محلولسازی دردمای ۵۶۰°C نمونه ها به میزان ۱۵ ۲۵ و ۴۰ درصد تحت عملیات نورد سرد قرار گرفتند دمای پیرسازی بین ۱۳۰-۲۴۰°C انتخاب شد.نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار تغییر فرمسختی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و سختی حداکثر در دماهای پایین تر و زمانهای کوتاهتری ایجاد میشود نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس نشان داد که عملیات پیر سختی موجب جابجایی پیک های پراش به سمت زوایای کمتر می گردد.