سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار- دانشگاه تهران
سید محمود فاطمی ورزنه – دانشجوی دکتری- دانشگاه تهران

چکیده:

فاز یوتکتیک Mg17Al12(γ)که در حین انجماد غیر تعادلی و در اثر مغزه بندی در آلیاژهای سری Az منیزیم تشکیل میشود میتواند اثر مخربی بر کارپذیری آلیاژ حتی در دمای بالا ایجاد نماید عملیات همگن سازی میتواند توزیع غیر یکنواخت عناصر آلیاژی در اثر جدایش میکروسکوپی را کاهش داده و با انحلال ترکیبات یوتکتیک گاما منجر به بهبود کارپذیری گردد در تحقیق حاضر با توجه به دمای یوتکتیک آلیاژ که همان دمای ذوب رسوبات گاما میباشد عملیات همگن سازی در محدودخ دمایی ۳۰۰-۴۳۷ درجه و۴۳۷-۵۰۰ درجه و زمانهای مختلف برنامه ریزی و اعمال گردید بررسی های متالو گرافی و محاسبات ترمودینامیکی نشان داد که زمان انحلال ای رسوبات حتی در دماهای دقیقا زیر دمای یوتکیتیک بسیار کند ۱۲ تا ۲۴ ساعت میباشد در حالی که زمان لازمبرای همگن سازی ذر دماهای بالای دمای یوتکتیک شدیدا کاهش میابد