سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
مهدی ثابت سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

زمین لغزشهای یکی از مهمترین بلایای طبیعی هستند که سالانه خسارات مالی و جانبی بسیاری پدیده می آورند. محققین مختلف تعریفهای متفاوتی از زمین لغزش کرده اند اما به طور خلاصه می توان گفت که زمین لغزه ها جابجایی توده ای مواد سنگی یا خاکی روی دامنه ها هستند (Varnes 1984)
در وقوع این رخداد محققین نیروی ثقل را عامل اصلی دانسته و فاکتورهایی مثل شیب زمین، لیتولوژی، جنس خاک، سطح آب زیر زمینی و … را در وقوع آن موثر می دانند.
(Zaruba 1982) اما این بررسی نشان خواهد داد که اکثر مواقع شروع فرآیند لغزش در اثر تکتونیک است. عملا دیده شده است که وقوع زمین لغزش درناحیه با فعالیت تکتونیکی زیاد فراوانتر است.
حرکات تکتونیکی فرایندهایی هستند که باعث ایجاد استرسهای تکتونیکی می شوند. استرسهای تکتونیکی در مقایسه های بزرگناحیه ای یا جهانی باعث تغییرات پوسته زمین می شوند این استرستها بر روی تمام لیتولوژیها به طور یکسان عمل می کنند اما بسته به نوع لیتولوژی عکس العمل آنها در مقابل استرس متفاوت است. مهمترین تغییر فیزیکی که بعلت تکتونیک در مواد ایجاد می شود شکسته شدن به صورت درزه و گسل و نیز چین خوردگی است که موجب افزایش شیب دامنه ها خواهد شد. استرسهای تکتونیکی با افزایش استرسهای برشی باعثبه هم خوردن حالت تعادل شیب شده و آن را مستعد لغزش می کنند (Bell 1983)