سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد روضاتی – آزمایشگاه تحقیقاتی اسپری پایرولیزز، گروه فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت
سیامک گلشاهی – آزمایشگاه تحقیقاتی اسپری پایرولیزز، گروه فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت،
سمیه مرادی – آزمایشگاه تحقیقاتی اسپری پایرولیزز، گروه فیزیک، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

اثر تغییرات غلظت در محلول های اولیه یکی از پارامترهای مهم در بررسی خواص فیزیکی لایه های اکسید روی در این مقاله بوده است. بررسی ساختاری لایه های تهیه شده با غلظت های مختلف با استفاده از پراش پرتو x حاوی دو نتیجه اساسی می باشد. اول آنکه افزایش غلظت محلول ، فاز غالب درجهت گیری صفحات بلوری را تغییر نمی دهد. و شدت طیف نیز در این راستا در محلول های با غلظت بیشتر از ۰/۴M بدون تغییر باقی می ماند و دوم آنکه در صورتیکه به دنبال یافتن راستاهای جدید بلوری باشیم می باید توجه خود را معطوف به لایه های تهیه شده با غلظت های پایین نماییم . بررسی خواص الکتریکی و نوری این لایه ها نیز به ترتیب مقاومت سطحی در حدود ۲۰۰ امگا بر سانتی متر مربع و طیف عبوری در ناحیه مرئی را به بالاتر از۷۵ درصد نشان می دهد.