سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله فتحی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
حسن مجدی نسب – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حصول عملرد های بالایی از دانه و روغن گلرنگ مستلزم تنظیم تراکم گیاهی از طریق انتخاب فاصله بوته مناسب می باشد به منظور بررسی اثر رقم و فاصله بوته بر روی عملکرد های دانه و روغن در گیاه کلرنگ آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات صفی آباد دزفول در سال ۱۳۷۷ به اجرا درآمد.