سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدیر محمدی – کارشناس ارشد زراعت
صحبت بهرامی نژاد – دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
سعید جلالی هنرمند – دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
حسین ونایی – سازمان جهاد کشاورزی همدان

چکیده:

آزمایشی برای تعیین اثرات فاصله ردیف ، تاریخ کاشت و فاصله بوته گیاه لوبیا چیتی بر عملکرد و اجزا عملکرد در منطقه ماهیدشت کرمانشاه در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۴ به اجراء در آمد . این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد . فاصله ردیف به عنوان کرت اصلی در سه سطح ( ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتیمتر )، تاریخ کاشت به عنوان کرت فرعی در دو سطح ( ۱۲ و ۲۴ خرداد ماه ) و فاصله بوته با ۳ سطح ( ۵، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر) به عنوان کرت فرعی فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه در فاصله ردیف ۵۰ سانتیمتر ( ۴۱۰۳ کیلو گرم در هکتار )، تاریخ کاشت ۱۲ خرداد ماه ( ۳۳۸۳ کیلو گرم در هکتار ) و فاصله بوته ۵ سانتیمتر ( ۳۴۸۳ کیلو گرم در هکتار) به دست آمد. بالاترین تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت اول و فاصله بوته ۱۵ سانتیمتر با میانگین ۵۴/۱ دانه در بوته و کمترین تعداد دانه در بوته نیز در تاریخ کاشت اول و فاصله بوته ۵ سانتیمتر با میانگین ۳۷/۵ دانه در بوته به دست آمد . در تاریخ کاشت اول با افزایش فاصله بین بوته ها میانگین تعداد غلاف در بوته نیز افزایش پیدا کرد . بالاترین تعداد غلاف در بوته در تاریخ کاشت اول فاصله بوته ۱۵ سانتیمتر با میانگین ۱۹/۳۱ غلاف در بوته و کمترین آن در تاریخ کاشت اول فاصله بوته ۵ سانتیمتر با میانگین ۱۴ غلاف در بوته مشاهده گردید. با افزایش فاصله بین بوته ها تعداد غلاف در بوته نیز افزایش پیدا کرد، که این افزایش در فاصله بوته ۱۵ سانتیمتر نسبت به فاصله بوته ۵ سانتیمتر در حدود ۱۲/۸۸ درصد بوده است.