مقاله اثر فاصله پاشش و نرخ تغذيه پودر در فرآيند HVOF بر رفتار خوردگي داغ پوشش هاي NiCrAlY که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر فاصله پاشش و نرخ تغذيه پودر در فرآيند HVOF بر رفتار خوردگي داغ پوشش هاي NiCrAlY
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگي داغ
مقاله پوشش NiCrAlY
مقاله پاشش شعله اي سرعت بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف حسن سميه
جناب آقای / سرکار خانم: والفي ضيا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پوشش NiCrAlY توسط روش پاشش شعله اي سرعت بالا (HVOF) و تحت شرايط متفاوت از لحاظ فاصله پاشش و نرخ تغذيه پودر بر روي نمونه هاي فولادي اعمال گرديد. رفتار خوردگي داغ پوشش هاي اعمالي به روش کوره اي در مخلوط نمک Na2SO4-60%V2O5 و در دماي ۹۰۰ درجه سانتي گراد مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين مشخصه هاي ساختاري و فازي پوشش ها بعد از آزمون خوردگي از ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM/EDS) استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که فاصله پاشش و نرخ تغذيه پودر اثر قابل ملاحظه اي بر خواص پوشش هاي NiCrAlY از جمله مجموع فازهاي اکسيدي و تخلخل موجود در پوشش دارند. نمونه پوششي با فاصله پاشش ۲۰ سانتي متر و نمونه پوششي با نرخ تغذيه پودر ۳۲ گرم بر دقيقه به دليل مقدار اکسيد کمتر بهترين مقاومت به خوردگي را از خود نشان دادند.