سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار فعلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ‌ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعت

چکیده:

در بعضی از پروژه های عمرانی اصلاح خاک برای دستیابی به مقاومت بالاتر ضرورت می یابد. تسلیح و تقویت خاک ممکن است یک راه حل باشد که برای انجام آن مصالح مناسبی مورد نیاز می باشد. فایبرهای فولادی می توانند به عنوان یک گزینه در این خصوص مطرح باشند. تحقیقات صورت گرفته تاکنون بر روی تسلیح ماسه با استفاده از فایبرهای مستقیم بوده است و اثر خم زدن فایبرها و استفاده از فایبرهای زاویه‌دار بر تغییر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر می رسد که خم زدن فایبرها می تواند تأثیر مهم تری نسبت به فایبر های مستقیم بر روی مقاومت برشی ماسه های مسلح به فایبر داشته باشد. بر اساس تحقیق و مطالعه نگارندگان بررسی تأثیر خم در پارامترهای مقاومت برشی ماسه تاکنون صورت نگرفته است. در تحقیق حاضر برای اولین بار با انجام آزمایشهای برش مستقیم کوچک بر روی خاک ماسه ای مسلح با فایبرهای فولادی که در پنج وضعیت بدون خم (صفر یا ۱۸۰ درجه) و خم های با زاویه های ۱۵۰، ۱۲۰، ۹۰ و ۶۰ درجه بکار رفته به مطالعه رفتار خاک مسلح پرداخته شده است. در آزمایشهای فوق فایبرهای ۲ و ۳ سانتی متری در سه درصد وزنی ۶/۱ و ۲/۳ و ۴/۶ مورد استفاده قرار گرفته اند، تا بتوان علاوه بر تعیین زاویه خم بهینه، تأثیر درصد وزنی فایبر را مورد بررسی قرار داد. نتایج آزمایشات برش مستقیم نشان می دهد که با افزایش تنش قائم و درصد وزنی فایبر، زاویه اصطکاک داخلی مخلوط نسبت به ماسه غیر مسلح افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان میدهد که استفاده از فایبرهای خم شده در مقایسه با فایبرهای مستقیم پارامترهای مقاومتی ماسه را بیشتر افزایش می‌دهد