سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسم انصاری پور – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفاییه ، یزد
الهام سادات فاضل – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفاییه ، یزد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدلی که بر اساس مدولاسیون طول موثر و اثر فرارفت سرعت الکترون ارائه داده ایم, نمودار جریان ولتاژ پنج ماسفت زیر میکرونی با طول کانل در گستره ی بین ۰,۲ تا ۰,۵ میکرون را محاسبه و رسم کرده ایم. مقایسه نمودارهای به دست آمده بر اساس مدل نظری با داده های تجربی هم خوانی خوبی را نشان می دهد.