سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسماعیلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
غلامحسین اکبری – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

دراین تحقیق روند رشد دانهو خواص کششی ورقهای برنجی ۳۰-۷۰ در دو ضخامت مختلف مورد مطالعه و تفاوتهای حاصله مورد ارزیابی قرارگرفته است نمونه های ازمایش ازورقهایی با ضخامت ۲/۵ و ۰/۷ میلیمتر که توسط نورد سرد با ۷۲% کاهش ضخامت تولید شده بودند تهیه گردید شرایط کوره صنعتی در کوره الکتریکی ازمایشگاهی مدلسازی شد و نمونه ها تحت فرایند انیل با دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد و زمان های نگهداری مختلف قرارگرفتند. درمقایسه خواص نمونه های انیل شده در کوره های ازمایشگاهی و صنعتی تفاوت ناچیزی مشاهده گردید اندازه دانه ها به روش برخورد گاهی Linear intercept method تعیین گردید ازمایش کشش برروی نمونه های انیل شده در جهات مختلف نسبت به راستای نورد انجام گرفت. نتایج تفاوت قابل ملاحظه ای در شیب رشد دانه و کمیت ناهمسانگردی صفحه ای در ورقهای با ضخامت های مختلف که از لحاظ مقدار کارسرد و شرایط انیل یکسان بوده اند نشان میدهد که علت آن را میتوان به تشکیل بافت انیل متفاوت در ورقهای با ضخامت مختلف نسبت داد.