سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدبدرالدین احمدی – کارشناس ارشد مهندسی (مربی آموزشی)، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار ، مدیر گروه، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
یاسر کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در عصر حاضر، تولید اطلاعات درچارچوب توان تحقیقاتی و پژوهشی به لحاظ عوامل اصلی همچون سخت افزار، نرم افزار، فضای فیزیکی و نیروی انسانی متخصص، شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی شده است. برای مدیریت طرح ها و پروژه ها و پاسخ به نیاز و نظر کارفرمایان، اطلاعات در عصر حاضر به سرمایه محسوب میشود و بانک های اطلاعاتی سعی بر آن دارند که سرمایه خود را از این طریق افزایش دهند. مراکز علمی، صنایع و سازمانهای صنعتی از این قاعده جدا نبوده، بلکه به صورت جدی تر و با مطالعه وسیع، درصدد تکمیل محتوای ساختمان یا برج اطلاعاتی خود هستند. در این تحقیق که به منظور بررسی، بهره گیری و استخراج شاخص های تولید و طبقه بندی اطلاعات صورت گرفته است، طرحی مناسب و متناسب با آن ارائه شده است. مباحث عمده برای شناسایی ، تهیه و تامین، جمع آوری اطلاعات، تنظیم و طبقه بندی آنها، تدوین برنامه نرم افزاری و روش بهره برداری از آن، با استفاده از فرایند مدیریت پروژه صورت گرفت ه است. مدل سازی ، برنامه ریزی و ضوابط فنی این تحقیق به همراه روش سیستمی ارزیابی نتایج، هم به طور جامع قابل بهره برداری بوده و هم امکان حک و اصلاح را در حین تدوین فرایند، فراهم می نماید. امکانات، تجربه اجرا و ابزار ویژه مدیریت پروژه جهت ذخیره بازیابی و ارایه صریح داده هاو اطلاعات از الگوی مستند سازی نیز برخوردار است. استفاده مناسب، بهینه و روز آمد از این حجم داده ها و اطلاعات، نیازمند نظم بخشیدن، تدوین معیار و مدیریت آن ها است. نتایج حاصل از این تحقیق به صورت ارتباط مراحل اجرایی مدیریت پروژه به اجزای اجرایی، دسترسی به «شاخص های تولید وطبقه بندی اطلاعات» را بیش از پیش آسان می نماید. نتیجه اصلی در مراحل شش گانه و سایر نتایج درمرحله عمق بخشی واقعی و بازخور، ارزش اطلاعات به دست آمده را به معیار و سنجش همسان نزدیک میکند.