سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضاعباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی،
محمد بازدار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی،
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی اثر فسفر بعنوان عنصر آلیاژی بر ریزساختار، دمای یوتکتیک، سختی و خواص مکانیکی چدن خاکستری پرلیتی می باشد. پنج درصد متفاوت فسفر۰/۵ ، ۱ و ۱/۵ ، ۲ ، ۲/۵ درصد و در چدن استفاده شد. آزمایشات متالوگرافی و مکانیکی بر روی نمونه ها انجام گردید و منحنی سردشدن آنها توسطدستگاهThermal Analysisرسم گردید. بررسیهای انجام گرفته نشان داد که با افزایش فسفر، مقدار فازیوتکتیک فسفید در این چدنها افزایش پیدا می کند. استحکام کششی و انرژی ضربه شارپی بدلیل فازمرزدانه ای کاهش و سختی بدلیل افزایش فاز سخت، زیاد می شود. در منحنی انجماد این چدنها دیده شد که علاوه بر استحاله های معمولی که در چدنها دیده می شود یک استحاله نیز مربوط به تشکیل یوتکتیک فسفید نیز دیده می شود. دمای این استحاله پایین تر از دمای استحاله یوتکتیک لدبوریتی می باشد