سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تقی اکبری چالش تری – دانشکده علوم ، گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
رضا موسوی عسکری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
محمدعلی شاهزمانیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر فشار برضریب گینزبرگ- لاندائو در مورد ماده ابررسانای هگزابوراید ایتریم مورد بررسی نظری قرار گرفته است و نتایج نظری خازانوف اصلاح شده اند بگونه ای که نتایج نظری بدست آمده با نتایج تجربی سازگاری خوبی دارند؛ همچنین با مقایسه داده های تجربی و نظری مقدار مدول حجمی (B) برای YB6 بدست آمد؛ همچنین فشاری که در آن YB6به فاز ابررسانایی نوع اول گذار می کند بدست آمده است.