سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
ودیعه علیمردان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز،میدان فلسطین،تهران
منیر نیازی – دانشگاه آزاد اسلامی،ورامین،پیشوا

چکیده:

مکانیزم تغییر فاز ساختار کریستالی ابررساناهای (A=Ba,Sr, La) La 2−x Ax CuO 4 با فشار شیمیایی ( چگالی بالای الکترونی ) ، که تابعی از فضای بین اتمی بوده و می توانداز طریق اثر اندازه و ساختار الکترونی عناصر جایگزین شده،تغییر نماید، بررسی شده است . فشار ایجاد شده در ساختار ناشی از اضافه کردن ناخالصی وتغییر فاصله بین اتمی که باعث بالا رفتن چگالی حالات و کم شدن فضای آزاد بازاء ا لکترون بوده که خود می تواند معادل اثر فشار هیدروستاتیک خارجی باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است . که هر دو اثر مشابهی را ایجاد می کنند . مقایسه بین این دو با محاسبهDOS با روش تقریبی GGA با استفاده از برنامه wien2k انجام شده ، کهانطباق زیبایی بین محاسبات و تجربه وجود دارد .