مقاله اثر فشار در نقطه سوم کبدي بر علايم كانال كبدي در دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه: يک مطالعه کارآزمايي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر فشار در نقطه سوم کبدي بر علايم كانال كبدي در دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه: يک مطالعه کارآزمايي باليني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله كانال كبدي
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله نقطه سوم کبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره اوليه يکي از شايع ترين اختلالات در زنان است که سبب کاهش کارايي آنان مي گردد. هدف اين مطالعه ارزيابي اثر فشار در نقطه سوم کبدي بر علايم كانال كبدي در افراد مبتلا به ديسمنوره اوليه مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي باليني است كه در ۱۹۴ نفر از دانشجويان واجد شرايط ورود به مطالعه انجام شد. در سيكل اول علايم درگيري كانال كبدي تعيين گرديد و سپس افراد به طور تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند. در سيكل دوم، سوم و چهارم فشار در نقطه سوم کبدي و پلاسبو ۷-۳ روز قبل از شروع قاعدگي به مدت ۲۰ دقيقه در روز انجام گرديد. با شروع خونريزي در سيكل چهارم نيز علايم درگيري كانال كبدي تعيين شد.
يافته ها: در سيكل اول از نظر علايم درگيري كانال كبدي بين گروه ها تفاوتي وجود نداشت ولي در سيكل چهارم، نتايج آزمون كاي دو اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر تمام علايم درگيري كانال كبدي (۰٫۰۵>p) به جز علامت رنگ زبان حاوي دانه هاي قرمز رنگ نشان داد. در گروه مداخله مقايسه بين سيكل اول و چهارم حاکي از اختلاف معني داري در تمام علايم درگيري كانال كبدي (۰٫۰۵>p) به جز علامت رنگ زبان حاوي دانه هاي قرمز رنگ بود.
نتيجه گيري: استفاده از فشار در نقطه سوم کبدي در بهبود اغلب علايم درگيري كانال كبدي موثر بود؛ لذا به عنوان درماني كاربردي، موثر، ارزان و در دسترس جهت درمان ديسمنوره اوليه و علايم همراه آن پيشنهاد مي شود.