سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد قندهاری – کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی و عضو مرکز تحقیقات منابع آب
شاداب شادزاد – عضو مرکز تحقیقات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رودخانه های اروند و کارون به لحاظ منافع حاصل از کشاورزی، صنعتی، کشتیرانی، صیادی و محیط زیست برای ایران از جایگاه خاصی برخوردار بوده،کیفیت آب در آنها یکی از عوامل اصلی کنترل کننده منافع کشور می باشد . فعالیتهای گسترده و توسعه های انجام شده بر روی سیستم رودخانه ای اروند در حال حاضر و اواخر قرن گذشته باعث تغییرات اساسی هیـدرولوژیکی در آن شده، میزان آورد و کیفیــت آب را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داده است . این مقاله به بررسی اثر توسعه های انجام شده بالادستی بر روی رودخانه های اروند و کارون پرداخـــته و در هر دو مورد با استفاده از روش کارشناســی اثرات پدیده ها بر یکدیگر و بررسی ها ی آماری توسعه های کشاورزی و صنعتی و سازه های بنا شده بر روی رودخانه از عوامل اصلی آلودگی جریان شناخته شده اند