سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد نجف آباد
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جمالی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق انحلال مولیبدنیت (MoS2) در محیط اسیدی همراه با کلرور فریـک بررسـی گردیـد . فعـال سـازی نمونه ها در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای انجام شد . بـرای بررسـی نمونـه هـای فعـال شـده از روش پـراش پرتـو ایکس (XRD) استفاده گردید . برای تعیین درصد انحلال کنسانتره محلول های حاصل به روش ICP آنالیز گردید . با فعال سازی مکانیکی کنسانتره مولیبدنیت افزایش ۵ تا ۱۰ بر ابر در سرعت انحلال کنسانتره مشاهده شد و انـرژی اکتیواسیون انحلال حدود ۲۸KJmol-1 کاهش یافت . تشکیل ذرات آگلومره شده در موقـع آسـیاب کـردن در زمان های طولانی می تواند منجر به کاهش اثرات فعال سازی گردد .