مقاله اثر فلوکستين بر اختلالات حرکتي ناشي از تزريق داخل نايگرال -۶ هيدروکسي دوپامين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر فلوکستين بر اختلالات حرکتي ناشي از تزريق داخل نايگرال -۶ هيدروکسي دوپامين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوکستين،اختلالات حرکتي
مقاله ۶ – هيدروکسي دوپامين
مقاله داخل هسته نيگرا
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل نايبي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني راد سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ثميني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پارکينسون بيماري نورودژنراتيوي است که در اثر آسيب اعصاب دوپامينرژيک ناحيه استرياتوم ايجاد مي شود. مطالعات اخير نشان ميدهند که برخي سيستم هاي عصبي از جمله اعصاب سروتونرژيک در بروز علايم بيماري نقش دارند. لذا در اين مطالعه تاثير داروي فلوکستين بعنوان مهار کننده اختصاصي آپتيک سروتونين بر اختلالات حرکتي ناشي از انفوزيون يک طرفه – ۶هيدروکسي دوپامين به داخل بخش کمپکت جسم سياه (SNc) در موش هاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفت .
روش ها: مطالعه بر روي موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده وزني ۱۸۰-۲۰۰ گرم انجام شد. براي ايجاد مدل تجربي بيماري پارکينسون از تزريق يک طرفه – ۶ هيدروکسي دوپامين (۸ mg/rat) به داخل ناحيه SNc استفاده شد. کاتالپسي و اختلال تعادلي ناشي از – ۶ هيدروکسي دوپامين در زمان هاي ۵، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ دقيقه بعد از تزريق داخل صفاقي دارو ها با استفاده از آزمون هاي استاندارد بار تست و روتارود مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که تزريق
– ۶ هيدروکسي دوپامين mg/rat) به داخل هسته SNc توانست علايم بيماري پارکينسون را در حيوانات ايجاد کند (۰٫۰۰۱، P<0.01). تجويز تنهايي داروي فلوکستين (mg/kg, i.p. 1، ۰٫۵،۰٫۱) تاثير معني داري بر آزمون بار تست و روتارود نداشت (P>0.05). در حاليکه با تجويز فلوکستين (i.p. ،۱mg/kg،۰٫۵ ، ۰٫۱) به حيوانات پارکينسوني شدت کاتالپسي کاهش (۰٫۰۰۱،P<0.01) و اختلال تعادل حيوان افزايش (۰٫۰۱، P<0.05) يافت. تاثير فلوکستين (i.p.،۰٫۵ mg/kg ) برکاتالپسي و اختلال تعادل حيوانات پارکينسوني توسطNAN-190  (i.p. ،۰٫۵ mg/kg) بر گشت داده شد (۰٫۰۰۱،P<0.01).
نتيجه گيري: داروي فلوکستين کاتالپسي ناشي از – ۶ هيدروکسي دوپامين را مي کاهد که اين اثر از طريق تاثير بر گيرند هاي۵-HT1A مي باشد. مصرف توام اين دارو به همراه ساير داروهاي ضد پارکينسون احتمالا مي تواند موجب کنترل بهتر علايم بيماري گردد.