سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعظیم سهرابی – دانشجوی کارشناسی گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
محمدجواد مصیبی – دانشجوی کارشناسی
علی حبیب اله زاده – استادیار
علی کفشگر – کارشناس

چکیده:

اثر سیستم فیلترگذاری برمیزان افت فشار مذاب الومینیم خروجی از فیلتر بصورت تابعی از ارتفاع راهگاه بارریز و دمای بارریزی مورد بررسی قرارگرفت. به ازای ثابت فرض نمودن سیستم فیلترگذاری و با تغییر اندازه تخلخل فیلتر ۳۰ppi,10ppi تغییر ارتفاع راهگاه بارریز در محدوده ی ۱۵ تا ۳۸ سانتی متر و نیز تغییر دمای بارریزی مذاب الومینیم در محدوده ی ۷۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد سرعت مذاب خروجی از فیلتر با سرعت مذاب خروجی از سیستم بدون فیلتر اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج حاکی از کاهش جزئی سرعت خروجی مذاب از فیلتر در اثر کاهش اندازه تخلخل فیلتر مصرفی بود و نیز افزایش ارتفاع بارریزی عموما باعث افزایش سرعت خروجی شده است.