مقاله اثر قرارداد در تعديل احکام ضمان درک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در اسلام پژوهي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر قرارداد در تعديل احکام ضمان درک
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضمان درک
مقاله عقد فضولي
مقاله شرط اسقاط
مقاله شرط تشديد
مقاله شرط تخفيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داورزني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضمان درک عبارت است از ضمان بايع، نسبت به مبيع و يا مشتري نسبت به ثمن در صورتي که مستحق للغير درآيد و مالک نيز چنين معامله اي را که ماهيتي غير نافذ دارد، اجازه و تنفيذ نکند. اين ضمان يک ضمان قهري است و در عين حال متعاملين شروطي را در ارتباط با آن مطرح مي کنند. در ارتباط با مفسد بودن يا مفسد نبودن اين شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوي فقيهان مطرح شده است. نکته اصلي اين است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتي نمي توان پذيرفت و جاي بحث و مناقشه دارد.