مقاله اثر كاربرد نهاده ها بر ريسك توليد برنج استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد نهاده ها بر ريسك توليد برنج استان گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع توليد درجه دوم
مقاله ريسك توليد
مقاله مصرف نهاده ها
مقاله برنج
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوپاهي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سادات باريكاني سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي كلاشمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساسولي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريسك و عدم حتميت نقش مهمي در تعيين اهداف كشاورزان و چگونگي تصميم گيري آنها دارد؛ به گونه اي كه ريسك بر استفاده بهينه از نهاده ها و كارايي توليد تاثير مي گذارد. از مهم ترين عوامل موثر بر ريسك توليد محصولات كشاورزي، استفاده از نهاده هاي توليد، به ويژه نهاده هاي جديد مي باشد. از اين جهت لازم است اطلاعاتي در مورد ريسك و عدم حتميت نهاده ها به دست آورد تا بدين طريق بتوان پيشنهاداتي در مورد كاهش ريسك در فرايند توليد محصولات كشاورزي ارايه نمود. بر اين اساس مقاله حاضر به بررسي اثر مصرف نهاده ها بر ريسك توليد محصول برنج در استان گيلان در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ با استفاده از تابع توليد درجه دوم مي پردازد. تابع ميانگين توليد نشان دهنده بازدهي ثابت نسبت به مقياس در توليد محصول برنج در استان گيلان است. هم چنين تابع ريسك توليد محصول برنج نشان داد كه افزايش سطح زير كشت و مصرف كود شيميايي باعث افزايش ريسك توليد محصول برنج در اين استان مي گردد. لذا برنامه يكپارچه سازي اراضي كشت برنج و سياست پرداخت يارانه به نهاده كود شيميايي بايد با آگاهي كامل تري از شريط حاكم بر بهره برداران كشاورز صورت گيرد.