سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد حمزه زرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای تحقیق درباره تاثیر نسبت لاغری بال بروی ظرفیت دوران تیرهای پیوند در سیستم قابها با بادبندی واگرا یک مطالعه تحقیقی انجام گرفت. مراحل کار به این صورت بود که با مدل های المان محدودی صحت و سقم اطلاعات و نتایج آزمایشگاهی انجام شده بر روی ۲۳ نمونه تیر پیوند، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با دامنه های مختلف طولی ( کوتاه، متوسط و بلند) و با نسبت عرض به ضخامت بال متفاوت آماده شد تا اثر لاغری بال بر روی انواع تیرهای پیوند بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که یک تخفیف (کاهش) در نسبت لاغری بال ( مورد نیاز مقررات لرزه ای در آیین نامه AISC) قابل توجیه است و تصدیق می شود. همچنین مشخص شد که هر چند، مقررات دورانهای طراحی غیر محافظه کارانه ای را برای تیرهای پیوند با طول متوسط معین می کنند اما این مساله با فاصله سخت کننده های جان در ازتباط می باشد نه با لاغری بال.